Priser

Fast månedspris

Kr 1 125 per måned

Dette inkluderer:

 • Systemet (Catacloud) med ubegrenset antall brukere og bilag
 • Månedlig oppdatert regnskap
 • Skattemelding
 • Perioderapprt med skriftelig gjennomgang halvårlig og årlig
 • Fagsupport (regnskap) på mindre generelle spørsmål
 • Teknisk support med Catacloud

 

Ikke inkludert:

 • Oppstartskostnader: 1 500,-
 • Kostnad pr. bilag, over 200 bilag pr. regnskapsår: 50,-

Ved lønn gjelder egen prising etter medgått tid. Rådgiving og annet arbeid utover det som defineres som løpende ordinær regnskapsførsel faktureres etter på forhånd avtalt pris.

Alle priser er oppgitt inklusiv mva.

Arbeid og trygghet

Som kunde hos PT-regnskap er det viktig for oss at du føler en trygghet for at dine regnskaper er i de beste hender og at du slipper å tenke på dette, men ha fokus på det du kan best, nemlig hjelpe andre med å komme i bedre form.

Dette gjør vi for deg

 • Bokføring av alle bilag
 • Avstemme regnskapet
 • Kvalitetssikre regnskapet så alle lover følges
 • Utarbeide resultatregnskap løpende så du har full oversikt
 • Passer alle frister så alt blir levert i tide
 • Passer på så du får med alle fradrag så du ikke betaler for mye skatt
 • Utarbeider komplett skattemelding med skatteberegning slik at det ikke kommer noen overraskeser med skatteoppgjøret
 • Oppevarer alle bilag og annet som er lovpålagt

Dette hjelper vi deg i gang med

 • Sende faktura til kundene dine
 • Betale regninger og sende disse inn til Catacloud
 • Laste opp eller sende inn andre kvitteringer til Catacloud
 • Sende oss en kopi av kontoutskrift hver måned