Priser

Fast månedspris

Kr 1 125 per måned

Dette inkluderer:

  • Systemet (Catacloud) med ubegrenset antall brukere og bilag
  • Månedlig oppdatert regnskap
  • Skattemelding
  • Perioderapprt med skriftelig gjennomgang halvårlig og årlig
  • Fagsupport (regnskap) på mindre generelle spørsmål
  • Teknisk support med Catacloud

 

Ikke inkludert:

  • Oppstartskostnader: 1 500,-
  • Kostnad pr. bilag, over 200 bilag pr. regnskapsår: 50,-

Ved lønn gjelder egen prising etter medgått tid. Rådgiving og annet arbeid utover det som defineres som løpende ordinær regnskapsførsel faktureres etter på forhånd avtalt pris.

Alle priser er oppgitt inklusiv mva.

Arbeid og trygghet

Som kunde hos PT-regnskap er det viktig for oss at du føler en trygghet for at dine regnskaper er i de beste hender og at du slipper å tenke på dette, men ha fokus på det du kan best, nemlig hjelpe andre med å komme i bedre form.

Dette gjør vi for deg

Dette hjelper vi deg i gang med